START OM OSS PRISLISTA 2019 VÅRA SEMESTERHEM EUROPEISKA SEMESTERHEM KONTAKT
OM OSS

Tulltjänstemännens semesterhems- och stipendiestiftelse förvaltar fastigheterna Tyludden 1:2, Halmstads kommun, Bönan 16, Gävle kommun samt Lervik i Bohuslän. Samtliga fastigheter är sedan augusti 1992 ägda av stiftelsen.

Samtliga lägenheter i stiftelsens förvaltade fastigheter har upplåtits som semesterbostäder till tulltjänstemän och kustbevakare. Ca 250 familjer per år har utnyttjat möjligheten att semestra i våra semesterbostäder. Ett särskilt tack riktas till de enskilda medlemmar och Tullverket som på olika sätt lämnat stöd till verksamheten.


Styrelse
Hans-Peter Ohlsson Mobil: 070-656 86 33
E-post: Hans-Peter Ohlsson
Gerhard Otterstadh Telefon: 08-456 50 86
E-post: Gerhard Otterstadh
Johan Lindgren Telefon: 08-405 05 37
E-post: Johan Lindgren
Ingela Ehne Telefon: 08-405 00 37
E-post: Ingela Ehne
Sven Söderström Telefon: 026-16 78 90
Mobil: 070 – 573 47 50
E-post: Sven Söderström
Stiftelsen har inte några anställda. Stiftelsens styrelse erhåller inte några arvoden för sitt arbete.

Copyright © 2019 Tulltjänstemännens semesterhems- och stipendiestiftelse, c/o TULL-KUST, Box 1220, 111 82 STOCKOLM